Archive for 2014

Nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Posted 14 January 2014 by
Tagged As: | Categories: Uncategorized | Leave a Comment

In het in 2013 aangenomen wetsvoorstel ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ is vastgelegd dat wij als professionals in de kinderopvang verplicht zijn om met een meldcode te gaan werken wanneer we beroepshalve te maken kunnen hebben met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Binnen Communitykids wordt de nieuwe meldcode momenteel geïmplementeerd.