Een dag op de naschoolse opvang

Een dag op de naschoolse opvang

 

Na schooltijd ( 14:00) worden de kinderen opgevangen door de pedagogisch medewerkers en wordt gezamenlijk een koekje gegeten en iets gedronken. Tijdens dit moment heerst er een ontspannen sfeer en wordt er aandacht geschonken aan de belevingen en verhalen van de dag.

Na het gezamenlijke eet/drinkmoment krijgen kinderen de mogelijkheid om te spelen met hun leeftijdsgenootjes. De pedagogisch medewerkers bieden een groot aantal activiteiten aan die aansluiten bij de belevingswereld en de interesses van de kinderen. De activiteiten liggen op het terrein van sport en spel, muziek, creatieve vorming etc. ook bieden wij huiswerkbegeleiding aan de kinderen die huiswerk mee hebben genomen.

Rond 15:45 gaan we met z’n allen aan tafel voor een tweede eet/drinkmoment. De kinderen krijgen naast het drinken een hartig hapje, kom soep, boterham of cracker en een stuk fruit.

Na dit eetmoment gaan de kinderen spelen in de hoeken, werken aan een activiteit, huiswerk maken of sporten.

 

Tijdens de schoolvakanties bieden wij een uitdagend en afwisselend programma aan.