plaatsing

Zodra wij één exemplaar van het contract van u ondertekend retour hebben ontvangen, is de plaatsing definitief. U krijgt hierover een bevestiging van ons. Een aantal weken voorafgaande aan de ingangsdatum van de opvang nemen wij contact met u op voor een intakegesprek. Alle relevante onderwerpen voor de start van uw kind op de bso zullen in dit gesprek aan de orde komen.

Beëindiging plaatsing
Uw contract wordt automatisch beëindigd op de laatste dag van de zomervakantie van het schooljaar waarin uw kind groep 8 verlaat.
Wilt u uw volledige kindplaats of wilt u een dag of aantal dagen eerder opzeggen, dan dient u rekening te houden met twee maanden opzegtermijn. Een opzegging dient u schriftelijk te doen middels een bericht naar info@communitykids. Zie hiervoor ook onze betalingsvoorwaarden.

Aanbod eerder dan gewenste startdatum
Het kan zijn dat u een aanbod voor plaatsing krijgt met een ingangsdatum eerder dan dat u heeft aangevraagd (dit geldt echter alleen voor kinderen vanaf 4 jaar). Dit kan maximaal 4 maanden eerder zijn dan de door u aangegeven gewenste datum. De reden dat u vroegtijdig dit aanbod krijgt is dat uw kind bovenaan de wachtlijst staat. Wanneer u deze plek accepteert, betaalt u deze plaats. Hiervoor zijn 2 mogelijkheden; u betaalt de plaats en uw kind mag komen of u betaalt een reserveringstarief en uw kind komt pas op de door u aangegeven ingangsdatum.

Indien u de vroegtijdige plaatsing niet accepteert, zullen wij de plaats aan het volgende kind op de wachtlijst aanbieden. U blijft uiteraard uw positie op de wachtlijst behouden.

Reserveringstarief
Indien u gebruik maakt van ons aanbod om de bso plek voor uw kind eerder af te nemen dan de gewenste ingangsdatum kunt u kiezen voor het reserveringstarief. U betaalt gedurende de maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum 75% van de opvangkosten. Gedurende deze reserveringsperiode kan er geen gebruik worden gemaakt van de plek.  De kosten die verbonden zijn aan het reserveringstarief kunt u ook niet opgeven voor uw kinderopvangtoeslag.

U kunt er ook voor kiezen uw kind vanaf de aangeboden datum (dus voor de door u gewenste ingangsdatum) naar de opvang te laten gaan. In dat geval betaalt u het reguliere tarief.