Meldcode

De meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat beschreven wat de pedagogisch medewerkers het beste kunnen doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Collegiale consultatie
Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s)
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling
Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden

De meldcode leidt de pedagogisch medewerkers door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding. Uiteraard is het samen met ouders oplossen van de zorg het streven van de meldcode. Alleen wanneer de situatie te complex is, ouders niet willen meewerken en het kind schade oploopt door de opvoedsituatie dan zal Communitykids, stap 5 van de Meldcode hanteren en melding doen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen.

Een belangrijk verschil met oude protocollen is dat we ook verantwoordelijk zijn geworden voor de genomen stappen en hierop gecontroleerd gaan worden. Dit houdt in dat er gekeken wordt of we werken met de meldcode maar ook dat er gecontroleerd wordt na een incident of we juist gehandeld hebben. Dit maakt direct een goede dossiervorming van groot belang.

Uit landelijke cijfers blijkt dat in actie komen bij vermoedens best moeilijk is. Een veelgenoemde reden is dat je de vertrouwensrelatie die er is met de ouder niet wilt schaden. Om hierin ondersteuning te geven heeft Communitykids een aandachtfunctionaris aangesteld. Deze aandachtsfunctionaris ondersteunt ons in geval van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld en loopt samen met de pedagogisch medewerker de 5 stappen uit de meldcode door.